Što vidiš kad brzo trepćeš?

optička iluzija brzo treptanje

Zanimljiva optička iluzija.